Mieke van Akkeren

Als creatief ondernemer ben ik altijd op zoek naar mogelijkheden. Ook in de Coronatijd ben ik gaan kijken wat een entertainer nog wél kan, met inachtneming van de opgelegde beperkingen . Daar kwam een act uit die kan helpen om de corona-richtlijnen op een positieve manier bij mensen tussen de oren te krijgen. Met een beloning erbij om hen te bekrachtigen dat ze het goede doen. Uitgangspunt hierbij is dat mensen het beter doen wanneer ze zich positief bekrachtigt weten. Dus ook dat men hierdoor beter de richtlijnen zal naleven.
Ook hoop ik een praktijkvoorbeeld te zijn van het denken in kansen, in mogelijkheden. Creatief zijn binnen de lijntjes. Verder hoop ik hiermee het belang van een flexibel (creatief) brein te laten zien. Waarmee ik een lans wil breken voor cultuur en cultuureducatie.

Scroll naar top